I Denne Artikel:

Uddannelsesinstitutioner kan tilbyde undervisningsmeddelelse som en fordel for medarbejderne. Undervisningsmission kan kaldes finansiel støtte, kompensation eller fredsydelse. Uanset navnet hedder undervisnings remission en afkald på nogle eller alle undervisningsafgifter. Under afsnit 26, afsnit 117, litra d), i den amerikanske kodeks, betragtes undervisningsfrihed ikke som indtægt. Det betyder, at det er en helt skattefri fordel, forudsat at programreglerne ikke diskriminerer til fordel for højt kompenserede medarbejdere. Undervisningsmission er en mulighed for K-12-skoler såvel som gymnasier og andre efterskoleundervisning.

Gruppe af studerende går sammen

College studerende går på tværs af campus.

Regler for undervisningsmission

Undervisningsmeddelelse kan tilbydes medarbejderne i en skole og deres ægtefæller og afhængige børn. Kun undervisning er inkluderet. Et undervisnings remissionsprogram kan ikke dække bøger, gebyrer eller andre udgifter. Skoler har stor fleksibilitet i at fastsætte kvalifikationskrav. For eksempel kan remission begrænses til faste fuldtidsansatte og kan være baseret på økonomisk behov. Skolen bestemmer, om man skal frafalde hele eller kun en del af undervisningen. Skoler kan endda yde undervisningsmission i form af kontantstilskud til at betale for at deltage i andre skoler. For eksempel kan et universitet dække primær- eller videregående skoleundervisning for medarbejdernes børn. En uddannelsesinstitution kan sætte grænser for antallet af kredit timer, der kvalificerer sig til undervisning, og kan udelukke bestemte akademiske programmer.


Video: