I Denne Artikel:

I Texas indeholder en garantiseddel specifikke garantier fra sælgeren til køberen. En af disse forsikringer er en garanti for, at ejendomsretten er fri for belægninger, hvilket betyder at titlen frit kan overdrages, hvis du senere beslutter at sælge ejendommen. En garantiseddel med en sælgers lien indeholder alle de sædvanlige sælgeres forsikringer, men lien fungerer som en beskyttelse for sælgeren.

Kvinde hånd skriver en kontrakt med en bærbar computer ved siden af

Hvad er en Texas Warranty Act med leverandørens Lien?

Garantibevis

En garantitakt er et instrument, der bruges til at overføre ejendomsret fra tilslagsmodtageren / sælgeren til modtageren / køberen. Der er mange typer af gerninger, men garanti gerninger er guldstandarden, da de giver mest beskyttelse til køberen. Ved at underskrive en garantispørgsmål lover sælgeren i det væsentlige, at han ejer ejendommen direkte, og der er ingen realkreditobligationer eller sanktioner. Hvis løftet viser sig at være forkert, og sælgeren ikke har god juridisk titel til ejendommen, kan køber sagsøge for hans økonomiske tab.

Forstå Liens

En lien er en lovlig aftale mellem en debitor og en kreditor. Det giver kreditor - en person, der ejes penge - retten til at holde fast på skyldnerens ejendom, indtil debitor har betalt deres gæld. Du har sandsynligvis vil komme på tværs af udtrykket "lien" i forbindelse med en mekaniker s lien, som giver entreprenører mulighed for at optage en lien mod dit hjem, når du ikke har betalt dine konstruktion regninger. Lien stopper dig fra at sælge eller pantsætte dit hjem, indtil du har betalt gælden fuldt ud, på hvilket tidspunkt lien er frigivet.

Effekten af ​​en leverandørens Lien

En sælgerens lien er en lien til fordel for "sælgeren" eller sælgeren af ​​fast ejendom. Når en garantiseddel indeholder en sælgerens lien, accepterer køberen at tillade sælgeren at udnytte ejendommen, indtil ejendommen er betalt fuldt ud. Den bruges i situationer, hvor køberen straks besidder ejendommen, men betaler købsprisen i rater eller på et senere tidspunkt. Så hvis en garantivold indeholder en sælgerens lien, betyder det, at sælgeren opretholder ret til at overtage ejendommen, indtil køberen er færdig med at foretage betalinger. Sælgeren har juridisk titel, indtil køberen foretager den senest planlagte betaling, og køberen kan ikke sælge ejendommen, før betalingen er foretaget.

Det virker som et realkreditlån

På mange måder fungerer en Texas-garanti med en leverandørs lien som et pant - og det bruges også på samme måde. De fleste bruger denne type handling, når køberen ikke låner fra en bank eller en finansiel institution, men låner i stedet købsprisen fra ejendoms sælgeren. Når en køber har svært ved at få et realkreditlån fra en institutionel långiver, kan ejendomsmægleren låne ham pengene. Ligesom institutionelle långivere har ret til at beslaglægge pantsatte ejendomme, beholder en sælger med lien samme ret i tilfælde af, at køberen undlader at foretage planlagte betalinger.


Video: