I Denne Artikel:

En kontrakt om fast ejendom er en juridisk aftale mellem køberen af ​​en fast ejendom og dens ejer. Den potentielle køber skal betale ejendomsindehaveren et optionsgebyr for den ret, der er givet i optionskontrakten. Da det er afledt af en fast ejendomskontrakt, er en optionskontrakt et finansielt derivat. Hvis opsættelseskontrakten kan overdrages eller overdrages, har den værdi alene og kan overføres eller overdrages til en anden potentiel køber til en fortjeneste.

Mulighed mod forpligtelse

Ligesom de fleste optionskontrakter giver kontrakten om køb af fast ejendom normalt den potentielle køber en ret til at købe, men uden at pålægge en forpligtelse. En ejendomsindehaver, der underskriver en optionsaftale, har dog en juridisk forpligtelse til at sælge ejendommen i henhold til de vilkår, der er angivet i kontrakten om fast ejendom. Hvis en ejendomsindehaver undlader at udføre salget i henhold til opsættelseskontrakten, risikerer ejeren et retssag, der kan kræve salg af ejendommen.

Forpligtelse til at sælge

Mens potentielle købere ikke påtager sig en forpligtelse til at købe i en fast ejendom, skal kontraktsejere sælge til den angivne pris. Hvis ejendomsmægleren eller køber af optionen har mulighed for at købe på den måde, der er beskrevet i kontrakten, er ejendomsindehaveren forpligtet til at sælge. Ejere af ejendomme bør kun underskrive opsætningskontrakter, når de er villige og i stand til at overholde kontraktbetingelserne. Ikke at opfylde en fast ejendom mulighed kontraktens forpligtelse til at sælge kan føre til en specifik præstations retssag tvinge sælgeren til at overholde.

Fordele for købere

Optionskontrakter giver potentielle købere mere tid til at sikre finansiering, undersøge mulighederne for udvikling af ejendomme og kontrollere problemer eller tiltrække partnere. Under optionsaftaler kan potentielle købere udnytte en lille sum penge til gengæld for en stor gevinst. Fast ejendom optioner ses almindeligvis i leje-til-egen eller leasing-option transaktioner, hvor købere leje ejendom med købsrettigheder til aftalte priser efter et år. Købere, der anvender ejendomsoptionsaftaler, kan også forbedre deres kredit og have en del af deres husleje anvendt til et fremtidigt køb.

Ulemper for købere

Potentielle købere bør være forsigtige med, at optionsgebyret de betaler for at få en fast ejendomskontrakt, ikke er for høj. En potentiel køber, der falder i at udnytte en optionskontrakt, fortaber ofte hele optionsgebyret. I tilfælde af lejekontrakter eller leje-til-egne transaktioner kan potentielle købere aftale en leje med højere end markedsværdi for at anvende en del af lejen mod købsprisen. Hvis sådanne potentielle købere senere beslutter ikke at udøve deres købsoption, taber de normalt den højere leje, der allerede er betalt.

Fordele for ejere

Den primære fordel en fast ejendom option kontrakt for ejendomsejere ligger i den modtagne gebyr modtaget. De fleste opsættelseskontrakter tillader ejere at beholde optionsgebyret, når køberne ikke udøver deres købsoptioner. Hvis en købsoption afvises, er ejendomsejeren fri til at sælge den til en anden. Optionskontrakter kan også give ejendomsindehavere mere tid på en ejendom, før de skal indgå en salgstransaktion, f.eks. Når en ejer har tid til at flytte.

Ulemper for ejere

Den primære ulempe ved optionskontrakter for ejendomsejere er tabet af andre transaktionsmuligheder i løbet af den tid, ejendommen er under option. Hvis en opsætningskontrakt f.eks. Indeholder en lang købsoptionsperiode, og ejendommens værdi stiger kraftigt, har ejeren muligvis ofret et betydeligt overskud.


Video: