I Denne Artikel:

Et overskudsdelingsobligat er en rentesikring, hvorved indehaveren modtager løbende rentebetalinger og en andel i det udstedende selskabs overskud eller udbytte.

Fortjenesteobligationer kaldes også udbytteobligationer eller deltagende obligationer, fordi obligationsindehavere deltager i selskabets overskud, typisk udbetalt som udbytte.

Fortjeneste deling

Udbytte på en fortjeneste deling kan enten begrænses til et fast beløb - en fast procent af selskabets overskud eller være det samme som det almindelige udbytte, der udbetales til aktionærerne.

Fordele

Fortjeneste deling obligationer har sikkerhed for regelmæssige obligationer, herunder rentebetalinger og overskudsdeling opadgående af aktier, uden de nedadrettede risici forbundet med aktier som kapital tab ved fald i aktiekursen.

Ulemper

Fortjeneste deling obligationer kan ikke konverteres til aktier i selskabet. Hvis det obligationsudstedende selskab vokser sin fortjeneste smukt, taber fortjeneste deling obligationsejere på betydeligt opadgående.

Historie og popularitet

Fortjeneste deling obligationer debuterede i slutningen af ​​det 19. århundrede. Fra 2010 blev overskudsdelingsobligationer ikke udstedt i vid udstrækning fordi de reducerede aktionærværdien. Udstedende virksomheder vælger i stedet regelmæssige obligationer, konvertible obligationer eller foretrukne aktier.


Video: Why nations should pursue