I Denne Artikel:

Forsikringspolice dækker mange forskellige typer af aktiver, såsom dit køretøj, dit hjem og dit helbred. Dækningsgraden afhænger af, hvad du er godkendt til, og hvad du ønsker at betale. "Delvis forsikring" beskriver forsikringspolice, der ikke omfatter fuld dækning eller kun betaler for en del af det samlede regning, når et krav er indgivet. Delvis forsikringspolice er ofte tilgængelig til en billigere pris eller under særlige omstændigheder.

Delvis sygesikring

Delvis dækning for sygesikring er tilgængelig i forbindelse med nogle indkomstbaserede planer. Med denne type sundhedsplan dækker politikken et delvist medialomkostninger, indtil en årlig fradragsberettigelse er opfyldt. Som forsikringstager er du ansvarlig for at betale forskellen. Fradragsberettigelser bestemmes ud fra indkomst og familie størrelse, og planindstillinger varierer efter stat.

Delvis autoforsikring

Delvis autoforsikring kaldes almindeligvis "ansvarsforsikring." Denne type dækning er ofte billigere end fuld dækning, men det giver kun dækning for at skade din bilårsager til andre biler og ejendomme i en ulykke. Skader, din bil lider, er ikke dækket med delvis autoforsikring. Denne type bilforsikring appellerer ikke til alle; hvis du kører et ældre køretøj, der er betalt, kan du opleve, at besparelserne på forsikringspræmier er større end omkostningerne ved udskiftning af bilen.


Video: How Not To Die: The Role of Diet in Preventing, Arresting, and Reversing Our Top 15 Killers