I Denne Artikel:

En pantklausul er en del af en forsikringspolice, der udsteder en forsikringskasse, der skal betales i fællesskab til en forsikringstager og en finansiel institution, der holder lånet på et hus.

Hvad er en realkreditlovgivning?: pantklausul

En pantklausul er en del af boligejers forsikringspolice.

Formål

En pantklausul beskytter en forsikringstager ved at beskytte dem i tilfælde af tab på ejendommen. En pantklausul indgår i ejendomsforsikringspolicer til beskyttelse af panthaveren eller finansinstituttet.

Standardklausul

Låneklausuler kommer i forskellige typer. En standard pantklausul beskytter panthaveren, hvis skader eller tab opstår som følge af forsikringstagernes fejl. Hvis boligen brænder ned i huset, hæves banken og indsamler stadig penge fra forsikringsselskabet for at dække lånebeløbet.

Åben klausul

En åben pantklausul er en anden type klausul, der giver forsikringsbetalinger først til panthaveren, og hvis der er nok penge tilbage, modtager pantageren noget. Med en åben klausul går forsikringsprovenu først til panthaveren for at dække omfanget af deres interesse. Husejeren modtager kun penge, hvis panthaverens beløb er helt tilfredsstillende.


Video: