I Denne Artikel:

Gældspension betyder simpelthen at betale en gæld helt. For eksempel, når du foretager den sidste betaling på et boliglån, er gælden pensioneret. Investorer bruger udtrykket "gældspension", når der henvises til, hvad der sker, når obligationer udstedt af virksomheder eller regeringer udbetales. Investor er normalt betalt paraværdi, hvilket betyder mængden af ​​penge, der oprindeligt blev lånt. Der kan dog være skattemæssige konsekvenser, når en obligationsgæld er pensioneret.

Skatter og gældspension

Hvis du køber en obligation, når den først udstedes og holder den, indtil den modnes, betaler udstederen dig den nominelle værdi for at trække sig ud af gælden. Da obligationer normalt sælges til nominel værdi, er der ingen skattemæssige konsekvenser. Du får bare dine penge tilbage. Når du køber en obligation på det åbne marked, efter at den er udstedt, er prisen typisk forskellig fra parværdien. Hvis du købte obligationen med rabat, får du en nettovinst, når gælden er pensioneret. For eksempel, når du køber en $ 1.000 nominel obligation for $ 975, og du bliver betalt $ 1.000, når gælden er pensioneret, har du en skattepligtig kapitalgevinst på $ 25. Hvis du køber obligationen til en præmie, vil du stadig blive betalt parværdi og dermed have et tab af kapital.


Video: MongoTV_1130 - Del 2 - TV-Serie Om Ældre Tyk Mand Modtager Mad Købt Online På Kredit 2.200 Kr