I Denne Artikel:

Kontrakten skal angive rente og dato for renter og hovedstol. Nogle gældskontrakter indeholder også krav til udstedende selskab, såsom mindste likviditetsforhold og fortjenstmargener, acceptabelt niveau for finansiel risiko og offentliggørelse af virksomhedens kreditvurdering.

Debenture Trust Deed Contracts

Forvalterkrav

Trin

Kun banker, forsikringsselskaber og andre offentlige finansieringsinstitutter kan tjene som obligatorisk forvalter. Institutionen må ikke blive navngivet som trustee, hvis den ejer en andel af selskabet, modtager økonomisk kompensation fra selskabet eller garanterer enhver anden form for gældsinstrument. Forvalterens pligter omfatter anmodning om periodiske rapporter fra selskabet og håndhævelse af værdipapirindehaveres sikkerhedsinteresser i henhold til tillidsklausulens bestemmelser.


Video: DEBENTURE TRUSTEE - EXPLAINED LIKE NEVER BEFORE