I Denne Artikel:

"Omkostningsbaseret udbyder refusion" refererer til en fælles betalingsmetode i sygesikring. Ved omkostningsbaseret refusion udbetaler patientforsikringsselskaberne betalinger til læger og hospitaler baseret på omkostningerne til pleje, der ydes til patienterne. Imidlertid vil forsikringsselskaber, der bruger omkostningsbaseret refusion, ikke betale for noget og alt. De betaler kun "tilladelige omkostninger", de defineres som omfattet af politikken.

Sundhedspersonale

Læger taler om papirarbejde med hospitalsrevisor.

Retrospektiv Model

Medicare, den føderale sundhedssystem for amerikanere 65 og ældre, bruger kostprisbaseret udbyder refusion, ligesom mange private sundhedsforsikringsselskaber. Omkostningsbaserede systemer er retrospektive eller tilbagevendende: Det betyder, at de ser på, hvad der er sket i fortiden - den pleje, der leveres til en bestemt patient, samt omkostningerne ved forskellige tjenester - og foretager betalinger baseret på det. Alternativet er et "prospektivt" betalingssystem, hvor et forsikringsselskab betaler udbydere baseret på den omsorg patienten forventes at modtage. For eksempel vil det betale en vis sum penge for en patient indrømmet med et hjerteanfald, uanset de faktiske omkostninger.

Vurdering af metoden

Omkostningsbaseret refusion forsikrer sundhedsudbydere om, at de vil blive betalt for omkostningerne ved de ydelser, de yder, så længe de er tilladt. Det sikrer også patienter, at den pleje, de modtager, vil blive betalt for. Nogle forsikringsselskaber, især i administrerede omsorgsplaner, betaler på en "capitation" basis, hvor udbydere modtager et bestemt beløb pr. Måned baseret på antallet af personer, der er indskrevet i en plan.


Video: