I Denne Artikel:

En kontoudskrift er en rapport udgivet til en banks kunder, der angiver transaktionshistorien for en bestemt periode. Disse udsagn omfatter oplysninger om debet og kredit på bankkontoen.

Hvad er en bankerklæring?: bankerklæring

Hvad er en bankerklæring?

Betydning

Bankangivelser giver den nuværende rente, årlig procentuel udbytte og gebyrer vurderet. Dette giver kunden et klart billede af hans kontos værdi. Udestående checks er inkluderet for at hjælpe en kunde til at afbalancere sine bøger og undgå overdragelsesgebyrer.

Historie

Bankangivelser udstedes normalt månedligt. Før 1960'erne og fremkomsten af ​​computere i banker blev der normalt udstedt kontoudtog kvartalsvis eller årligt. Nogle kontoudskrifter kan nu sendes elektronisk, snarere end i papirform.

Overvejelser

Hvis der er en fejl i en kontoudskrift, har en person lovligt seks måneder fra datoen for erklæringen for at underrette banken. Efter den tid er banken ikke juridisk ansvarlig for at rette fejlen.

Fordele

Ved at holde kopier af tidligere kontoudtog kan du undgå at afholde gebyrer i visse situationer. Hvis en person for eksempel bliver revideret af IRS, kan hun undgå bankgebyrer for genoptrykte udsagn, hvis hun holder sine egne optegnelser. Hvis hun ansøger om et pant, skal hun give flere måneders udsagn for at være kvalificeret.

Advarsel

For at forhindre identitetstyveri eller økonomisk svig skal en person holde bankerklæringer på et sikkert sted og makulere dem, inden de smides væk.


Video: