I Denne Artikel:

Mens de fleste individer og virksomhedsejere køber forsikring til dækning af specifikke tab, overvejer de ofte ikke indirekte tab. Denne form for tab kan betydeligt påvirke personlige eller erhvervsmæssige finanser.

Brændeovn

Definition

Indirekte tab er en udgift forårsaget af skade eller skade på overdækkede personer eller ejendom, der ligger uden for omfanget af den dækkede skade. Denne omkostning kan henføres til det dækkede tab, men er ikke en del af det dækkede tab selv.

Eksempel

Hvis en ovn opfanger ild og opretholder skade, er den skade et direkte tab. Hvis røg fra ilden ødelægger restauranten og forårsager driften i uger, er tabet af forretningsmæssige indtægter et indirekte tab.

Dækning

De fleste forsikringspolicer giver ikke dækning for indirekte tab.

Finde Dækning

Nogle virksomheder tilbyder påtegninger eller separate politikker til dækning af indirekte tab for en tillægspræmie. Sørg for, at politikken dækker enhver form for indirekte tab som følge af skade på den overdækkede person eller ejendom.

Forsikringsmæssig risiko

En indirekte tabspolitik dækker kun forsikringsmæssige risici, som skyldes skade på forsikrede eller ejendom. Tab forårsaget af eksterne kræfter som økonomiske nedgangstider er ikke forsikringspligtige.


Video: (THRIVE Danish) THRIVE: Hvad i alverden er det der kræves?