I Denne Artikel:

De fleste amerikanere modtager ikke en 1099-R, medmindre de er ældre eller har en finansiel nødsituation. En 1099-R udstedes kun for tilbagetrækning fra en pensionsplan, såsom en 401k eller en IRA. I de fleste tilfælde afspejler beløbet på en 1099-R beskatningspligtig indkomst, så du skal indberette eventuelle 1099-R, når du registrerer dine skatter. Undladelse af dette kan resultere i alt fra en simpel meddelelse fra IRS til strafferetlige sanktioner.

IRS Reminder

En af de primære funktioner i IRS er at registrere urapporteret indkomst. Den måde, som indkomsten er rapporteret i Amerika, hjælper IRS med at nå dette mål. Når som helst nogen betaler dig indkomst, uanset om du er en medarbejder, en uafhængig entreprenør eller en investor, modtager du en formular, som f.eks. En W2 eller en 1099, der viser størrelsen af ​​denne indkomst. For at hjælpe med overholdelse modtager IRS også sin egen kopi af disse skatteformularer. Hvis du undlader at rapportere en 1099-R, vil IRS vide, da den allerede har sin egen kopi. Hvis du indsender en selvangivelse uden en 1099-R, du modtog, svarer dine oplysninger ikke til de poster, som IRS har. I tilfælde af en formular som en W2 eller en 1099-R vil dette normalt resultere i IRS sender dig et brev, der anmoder om udeladt formular.

IRS Justeringsbrev

I nogle tilfælde kan IRS sende dig et tilpasningsbrev ud over anmodningen om din 1099-R. Et justeringsbrev, formelt kaldet en CP11-meddelelse, er en meddelelse fra IRS, der angiver, at agenturet genberegner dine skatter. IRS baserer denne omberegning på de oplysninger, den har modtaget om din indkomst. Hvis du ikke har rapporteret din 1099-R, har du sandsynligvis også beregnet din skat. CP11-meddelelsen viser dig, hvad din korrekte skat er, ifølge IRS, og vil normalt komme med en regning. Du kan enten betale det justerede beløb eller indgive en klage inden for 60 dage.

IRS Revision

I mere alvorlige tilfælde kan manglende filering af en 1099-R resultere i en IRS-revision. Mens agenturet er mere tilbøjelig til at sende dig en besked om mangler og justere dine skatter for simple fejl, hvis en manglende 1099-R er en del af et totalt sløvt eller unøjagtigt afkast, kan du åbne døren for en fuldstændig undersøgelse af dit retur.

Svig

Svigafgifter er sjældne i skattesager, men de opstår. Hvis din manglende 1099-R er en del af et indlysende forsøg på at underreporte indtægter til IRS, kan du blive udsat for civil eller kriminel svig. Hvis din manglende 1099-R ikke var et resultat af dårlig registrering fra din side, men snarere en samordnet indsats for at undgå skatter, kan du stå over for en civil svigstraf på 75 procent af din underbetaling eller endda op til fem år i fængsel. for en kriminel skattefusk overbevisning.


Video: Revealing the True Donald Trump: A Devastating Indictment of His Business & Life (2016)