I Denne Artikel:

Internal Revenue Service (IRS) beskatter veteranernes pensioner, men beskatter ikke veteranernes invalideydelser for eventuelle handicap, der modtages som følge af militærtjeneste. IRS regler er tydelige, hvilke fordele der kræves rapportering. Formularen 1099-R, som veteraner modtager fra Department of Veterans Affairs (VA), har normalt det korrekte beløb til at kræve på din føderale indkomstskat, med passende elementer inkluderet og udelukket.

Hvad kræver IRS for rapportering af VA-fordele?: beskatter

U.S. militærtjenesten tildeler nogle IRS-undtagelser.

Form 1099-R

Hvis du har skattepligtig indkomst fra VA, vil du modtage Form 1099-R referencemængder til rapportering for dine føderale indkomstskatter. VA rapporterer ikke nogle former for ikke skattepligtig indkomst til IRS, og du behøver ikke at rapportere det på din formular 1040. Hvis du har både en militær pension og et handicap, vil din Form 1099-R afspejle en subtraktion fra din pension for handicapbetalinger.

Ikke-skattepligtige fordele

IRS beskatter ikke handicap betalinger foretaget til dig eller din familie af VA. Skatter gælder ikke for tilskud til kørestole, varevogne eller lignende handicapudstyr fra VA. De ydelser, der udbetales i forbindelse med et hjælpeprogram til pleje, er fritaget, ligesom betalinger foretaget under det kompenserede arbejdsterapiprogram. IRS beskatter ikke uddannelse, træning og opholdsydelse fra VA, og du behøver ikke at medtage disse på din indkomstskat. Veterans forsikringsprovenu og udbytte er også fritaget for føderal beskatning.

Føderale indkomstskatter

Saml dine oplysninger og afgøre, om du har brug for at indgive en føderal selvangivelse. IRS-publikation 17 har mindsteindkomst for forskellige kategorier baseret på ægteskabsstatus og kilde. Hvis du driver en virksomhed eller er selvstændig erhvervsdrivende, kræver en erhvervsindtægt på over 400 kr. En afkast. Hvis du er single og din bruttoindkomst fra alle kilder er under $ 9.750, behøver du måske ikke at indgive en føderal selvangivelse. Indlevering af afkast kan være til din fordel, da du kan kvalificere dig til et eller flere skattekreditter i henhold til gældende skatteregler.

Rapportering af din indkomst

Hvis du modtager Form 1099-R fra VA, skal du rapportere og skyldes skat af de beløb, der vises som skattepligtig indkomst. Hvis indkomsten er alderspension, kan formularen have skattepligtige og ikke skattepligtige beløb. Bruttofordelingen i boks 1 er summen, men boks 2a er det skattepligtige beløb for din føderale selvangivelse. Indberette din VA pension indkomst på din føderale selvangivelse sammen med eventuelle indkomster fra andre kilder end VA. Samlet din indtægt fra alle kilder og trækker tilpasninger. Subtrahere fradrag og undtagelser for at nå frem til din samlede skat. Komplet formularer for eventuelle kreditter og fratrække kreditter fra dine skatter. Resten er skat, du skylder eller din refusion beløb.


Video: Tea Party Meets Occupy Richmond