I Denne Artikel:

FBO betyder "til gavn for." Ved brug på en check henviser FBO til en anden betalingsmodtager end den, hvis navn først vises på linjen "Betal til ordren". Betalere bruger FBO, når en institution eller en anden part handler på vegne af den primære betalingsmodtager. FBO bruges også i forbindelse med elektroniske betalinger.

Forretningsmand Signing Money Check

Nærbillede af mand underskrive kontrol

FBO Mr. Kite

Overførsler mellem pensionskonti bruger almindeligvis FBO-betegnelsen. Antag, at Mr. Kite, der har arbejdet på Acme Gunpowder Company i 15 år, er afskediget. Fordi Mr. Kite endnu ikke er nået 55 år, vil han rulle over hans virksomheds pensionsplan for 401k til en individuel pensionskonto, hvorved man undgår en øjeblikkelig skatteregning. Derfor anmoder Mr. Kite en overdragelse trustee-to-trustee, hvor 401k-depotbanken sender pensionskasserne direkte til IRA-depotbanken. Acme pensionskassen holder checken eller den elektroniske overførsel til IRA-depotbanken, FBO Mr. Kite.

Forringede personer

FBO bruges også, når modtageren er et barn eller på en eller anden måde ikke er i stand til at håndtere sine egne finansielle anliggender. Dette kan ske af en række årsager, herunder at betalingsmodtageren er fysisk eller psykisk nedsat, i fængsel eller ude af landet.


Video: How to fill TSPSC Check list VRO | FBO |