I Denne Artikel:

Erhvervsejendomme udgør en betydelig kapitalinvestering. Fordi det er ekstremt let for værdien af ​​et stykke erhvervsejendomme at nå ud til millioner, om ikke hundredvis af millioner af dollars, bør enkeltpersoner og enheder, der overvejer et salg af et kommercielt ejendomsret, nøje overveje skatteimplikationerne af transaktionen.

Skatteeffekter på salg af kommerciel ejendomsret: ejendomsret

Forkert planlagte kommercielle transaktioner kan nemt generere millioner af dollars af skattepligt.

Kapitalgevinstskat

Forudsat at din kommercielle ejendom har værdsat fra det tidspunkt, hvor du købte det, vil du blive genstand for kapitalgevinstskat på hele gevinsten. Hvis du har holdt det i mindre end et år, bliver din gevinst beskattet som almindelig indkomst. Hvis du har holdt det i over et år, kvalificerer det sig som en langsigtet realisationsgevinst og beskattes typisk med 15 procent.

Recapture Tax

Mens du ejede din kommercielle ejendom, fik du lov til at afskrive den. Afskrivninger er en måde at gradvist reducere en bygnings værdi som det aldre og er "brugt op". Hvis du sælger den til mere end den afskrivne værdi, skal du også betale skat på det beløb, du afskrev. Med andre ord, hvis du tog en million dollar ejendom, skrev af $ 300.000 i afskrivninger og solgte den for $ 1,1 millioner, ville du have en kapitalgevinst på $ 100.000 og $ 300.000 i akkumulerede afskrivninger, også kaldet en Section 1250 gevinst. Sektion 1250 gevinster er føderalt beskattet på 25 procent.

Statskatter

Hvis du bor i en stat med en indkomstskat, skal du også betale statsskat på enhver gevinst, når du sælger en ejendom. Selvom lovene varierer fra stat til stat, beskatter de fleste stater både kapitalgevinster og akkumulerede afskrivninger som regelmæssig indkomst, hvilket betyder at du skal betale din stats fremherskende skatteprocent ud over de føderale kapitalgevinster og afskrivninger genindvindingsafgifter.

1031 Udvekslinger

Hvis du har til hensigt at sælge din kommercielle ejendom og købe mere kommerciel ejendomsret, bør du overveje at gøre en 1031 Exchange. I en afdeling 1031-udskudt skatteudveksling handler du et værdsat investeringsejendom til en anden lige så god ejendom ved at følge en række IRS-definerede procedurer og tidslinjer. Hvis du gør dette, kan du bære den gamle ejendoms skatgrundlag frem i den nye ejendom og ikke skulle betale kapitalgevinster eller afskrivninger genindvindingsafgift på salget. De fleste stater vil også udskifte statsskat, så godt.


Video: