I Denne Artikel:

Aktier af aktier er et kapitalaktiver. Internal Revenue Service giver gevinster og tab ved salg af kapitalaktiver i en kategori adskilt fra andre indtægter. Når du skal sælge lager for mindre penge end du investerede, kan du afskrive tabet på din selvangivelse. Du skal dog følge IRS regler for at modregne kapitalgevinster med tab ved hjælp af Schedule D, Capital Gains and Losses.

Citater, marked, wall street, stock board, investement, data, diagram, forretning

Digital displaykort af aktiekurserne.

Modregning af kapitalgevinster med tab

IRS'en giver en trinvis fremgangsmåde til fradrag af aktietab og andre tab på kapitalen på dine skatter. Fordel gevinster og tab på kort og lang sigt. En gevinst eller et tab er langsigtet, hvis du ejer aktivet i mere end et år. Ellers er det kort sigt. Subtraher langsigtede tab fra langsigtede gevinster for at finde netto langsigtet gevinst eller tab. Gør det samme for kortfristede gevinster og tab. Brug et nettotab i en kategori som et fradrag for gevinster i den anden kategori. Hvis der stadig er et nettotab tilbage, kan du bruge op til $ 3.000 som et fradrag mod andre indtægter og bære beløb over $ 3.000 frem til brug som skattefradrag i et kommende år.


Video: Første kig: YouSee på Apple TV