I Denne Artikel:

1099 er en formular, som IRS beder skattepligtige til at bruge ved indberetning af andre betalinger end lønninger. Et suffix hjælper med at identificere årsagen til 1099. For eksempel rapporterer 1099-DIV betalinger for udbytte. En uafhængig entreprenør kan modtage en 1099-Misc fra hver af sine kunder, der rapporterer sin indtjening. IRS har specifikke regler for typer og minimumsbeløb for indkomst, der skal rapporteres, og Oklahoma Tax Commission har også bestemmelser om rapporterbar aktivitet og indleveringsfrister.

Skatteudvalgets regler om 1099 i Oklahoma: Oklahoma

En 1099-formular indberetter indtægter ud over lønninger.

Tidsfrister

Normalt skal Oklahoma Skatteudvalget modtage kopier af 1099-blanketterne og den gældende oversigtsformular senest den 28. februar i året efter det skatteår, som 1099'erne gælder for. Hvis indkomstskat tilbageholdes fra royalties til indbyggere i andre stater, er fristen den 31. januar. Gennemgangsorganer, der tilbageholder indkomstskat fra betalinger til indbyggere i andre stater, skal indlevere senest den 28. februar, hvis virksomhedens skatteår slutter den 31. december eller senest den sidste dag i den anden måned efter virksomhedens regnskabsår, hvis virksomheden ikke er et kalenderårsfiler. Modtageren skal modtage sin kopi af 1099 med samme datoer.

Rapporterbare beløb

I henhold til Oklahoma-reglerne kræver udbetalinger over $ 750 i kalenderåret betaleren at udstede en 1099. Grænsen er $ 10, hvis betalingerne er for royalties. Hvis betaleren er et selskab, er den anmeldelige grænse for rente- eller udbyttebetalinger $ 100.

Rapporterbare aktiviteter

Hvis en person, et selskab eller en anden enhed foretager betalinger på mindst $ 750 til en professionel person, der enten er hjemmehørende i Oklahoma eller leverer tjenesteydelser i staten, skal han udstede en formular 1099 til den professionelle.

Form 1099-G

Oklahoma skattekommission udsteder en formular 1099-G til skattepligtige, der overbetaler statsskatter. Hvis skattepligtige specificeret fradrag på hans føderale afkast, kan refusionen være skattepligtig. Hvis skattepligtige hævder standardfradrag, er refusionen ikke skattepligtig, og han kan se bort fra formularen. Instruktionerne til IRS-formular 1040 og dens publikation 525 indeholder regneark for at afgøre, om en del af overbetalingen er skattepligtig.


Video: