I Denne Artikel:

Finansanalytikere og rådgivere bruger ofte kapitalprismodellen til at bestemme, hvilket investeringsniveau en investor skal forvente, når de køber en bestemt sikkerhed og de virkninger, det vil få på hans portefølje. Beta er en nøgle komponent til denne prismodel og en måling af den ikke-diversificerbare risiko for en sikkerhed.

Capital Asset Pricing Model

Kapitalaktiver prismodellen (CAPM) forsøger at definere forholdet mellem en investors forventede afkast og risikoeniveauet, hun påtager sig ved valg af en bestemt investering. Modellen forsøger at forklare opførelsen af ​​en sikkerheds pris og den indflydelse det vil have på din porteføljes risiko og afkast. CAPMs mål for risiko er beta.

Beta

Beta er et mål for forholdet mellem en bestemt sikkerheds afkast og det samlede afkast af markedet. Det er et mål for den ikke-diversificerbare risiko for en sikkerhed. Beta kan enten være positivt eller negativt, selv om det meste af tiden er positivt. En positiv beta betyder, at tilbageleveringen af ​​sikkerheden bevæger sig i samme retning som markedet, mens en negativ beta viser, at sikkerhedsafkastet bevæger sig i modsat retning af markedsafkast. For eksempel antyder en beta of.5, at du bør forvente, at lagerets afkast ændres med en positiv procent på 5 procent for hver 1 procent ændring i markedsafkastet.

Forventet Retur

De vigtigste komponenter i beregningen af ​​dit forventede afkast er markedsafkastet, den risikofrie afkast og beta. Den risikofrie afkastning måles normalt ved brug af tilbagelevering af statsobligationer for den nuværende periode. Din risikopræmie, eller hvor meget du skal tjene til at kompensere for risikoeniveauet, du foretager dig, når du vælger en bestemt sikkerhed, bestemmes ved at trække den risikofrie afkast fra det samlede afkast af markedet og multiplicere det med beta af den enkelte sikkerhed. Tilføjelse af dette nummer til den risikofrie afkast giver dig det forventede afkast for sikkerheden.

Den eneste måde at producere et negativt forventet afkast på med en positiv beta er, hvis den risikofrie afkastning overstiger det samlede afkast af markedet. Det er usandsynligt, at det nogensinde vil opstå, da investorerne ikke vælger at købe mere risikable værdipapirer uden mulighed for større afkast.

Bestrider CAPM

Forudsigelserne og anvendeligheden af ​​CAPM er blevet anfægtet i årtier. Mens de fleste finansielle analytikere stadig studerer modellen og bruger den på en prædiktiv måde, har der været teorier omkring ægtheden. En teori er, at meget volatile aktier vil med tiden producere et gennemsnitligt afkast, der er negativt. Dette sker selvom beta er positiv, så længe det er en stor numerisk værdi. Dette udelukker den grundlæggende forudsætning for, at CAPM blev udviklet, men det kan forekomme i nogle tilfælde. Finansielle eksperter kalder det ofte en "sort svane", så opkaldt efter noget, der er sjældent, men du kan se det på et tidspunkt.

Diversificering af en portefølje

Hvis det forventede afkast af din samlede portefølje er negativ, er det sandsynligt, at de fleste af dine værdipapirer har en negativ beta. Du vil måske diversificere din portefølje ved at vælge flere værdipapirer med en positiv beta for at hjælpe med at stabilisere bevægelsen i din portefølje og producere et afkast, der er mere tilbøjelige til at følge markedet efter en opsving. En positiv beta tyder på, at en sikkerhed vil bevæge sig i samme retning som markedet, så køb af flere værdipapirer med positive betas vil give en mere direkte sammenhæng med markedets bevægelse.


Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy