I Denne Artikel:

Arbejdsløshedsunderstøttelsen adskiller sig fra velfærdsbetalinger i to vigtige aspekter. Kvalifikationskravene for de to programmer og kilden til midler, der udbetales til berettigede personer, er forskellige. Begge programmer administreres imidlertid af statslige organer og kan hjælpe i tider med behov.

Ansøgningsskema for arbejdsløshedsunderstøttelse

Arbejdsløshedsunderstøttelse hjælper mennesker, der søger arbejde.

Sourcing

Regeringen yder midlertidig kontanthjælp til folk på velfærd. Kilden til midlerne er regeringens kasser. Fordi regeringens finansiering kommer fra skatteyderne, finansieres velfærdsbetalinger af skatteyderne offentlige og virksomheder. Arbejdsløshedsydelser udbetales på den anden side af en fond, som din tidligere arbejdsgiver har bidraget til, da du arbejdede. Kilden til arbejdsløshedsunderstøttelse er din tidligere arbejdsgiver bidrag til denne fond.

Berettigelse

For at kvalificere sig til velfærdsbetalinger skal dine indtægter og aktiver falde under de tærskelværdier, som er fastsat af de nationale tilsynsmyndigheder. For at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse skal du have arbejdet i en bestemt minimumsperiode for at sikre, at din arbejdsgiver har betalt et tilstrækkeligt beløb til statsledighedsfonden.


Video: