I Denne Artikel:

Afhængigt af den stat, hvor ejendommen er beliggende, er beviset for ejerskabsdokument enten en titel eller en handling. I staten Virginia er beviset for ejerskab en handling. Når du ejer jord i Virginia og ønsker at overføre ejendomsretten til jorden til en anden, så skal du overføre jordgods.

Sådan overfører du en jordgods i Virginia: Virginia

Lær, hvordan du overfører ejerskab af jord i Virginia.

Trin

Hent en garantidokument til Virginia. Du kan købe en garanti skabelon, som du kan udfylde på de fleste kontorforretninger. Former, der er specifikke for Virginia-amter, kan fås hos lokale advokater eller websteder, der sælger blanke Virginia-aktedannelser.

Trin

Udfyld garantidokumentet. Brug skabelonen for Virginia-skabelon (se Ressourcer) for at udfylde emnerne, f.eks. Dit navn som den nuværende ejer, navnet på den person, du overfører ejendommen til, datoen og vilkårene for overførslen. For eksempel, hvis du sælger ejendommen, så vil du medtage det beløb køberen betaler for at købe jorden.

Trin

Tag garantidokumentet til en notar. Lej en lokal notar eller tag garantidokumentet til din bank eller andet kontor, der tilbyder notarius services.

Trin

Signer Virginia garanti I staten Virginia kræves en underskrift af tilslagsmodtageren, sælgeren eller den nuværende ejer af jorden på gerningen, når ejendomsretten overføres til en ny ejer. Du skal underskrive gærningen foran notaren.


Video: