I Denne Artikel:

Følg aktuelle råoliepriser på Yahoo! Finansiere. Den aktuelle pris for en tønde råolie spores og opdateres dagligt. Inkluderet med den aktuelle pris er tidspunktet for den sidste handel, stigningen eller faldet i procent fra den sidste handel, og den aktuelle dags udsving i prisen. For at få adgang til råoliepriserne, gå til Yahoo! Finansiering (se Ressourcer) og vælg fanen "Investering". Vælg "Råvarer" og klik på "Energi". Råolie råvaren er opført sammen med fyringsolie og naturgas.

Trin

Spørg prisen på råolie på CNBC's Commodities side. Klik på "Råolie" i Energy Futures-tabellen. Alt om handel - fra dagens højeste til dagens laveste handelspris er opført. Omfanget af handler og gennemsnitligt 10-dages volumen er også angivet. CNBC noterer sig også den procentvise prisændring. Klik på et af forskudskemaerne og se ændringerne i råoliepriserne pr. Time, dage, uger eller måneder.

Trin

Find de nuværende priser på råolie på CNN Money. Energiindekset på CNNs Commodities side liste over råoliens sidste etage og elektronisk handelspris, og den sidste gang hver blev opdateret er også noteret. Elektroniske handler opdateres ofte senere end gulvet. CNN Money inkluderer også forandringen i dollars siden sidste handel og den procentvise ændring.


Video: SCP Technical Issues - Joke tale / Story from the SCP Foundation!