I Denne Artikel:

Hvis du bruger en Casio MS-80TE til at beregne skatter, er det selvfølgelig vigtigt at vide, hvordan du ændrer den kurs, de beregnes på, i tilfælde af en skatskifteændring eller en flytning til et sted med en anden sats.

Sådan indstilles skattefrekvensen på en Casio Ms-80Te Calculator: skattefrekvensen

Glem ikke at ændre skattefrekvensen i din regnerens hukommelse.

Indstilling af skattesats

Trin

Hold knappen "Set%" nede, indtil "SET 0" vises på displayet.

Trin

Tryk på knappen "TAX +". Displayet skal nu vise "TAX SET%" og den aktuelle skattesats.

Trin

Indtast den nye skatteprocent.

Trin

Tryk på "SET%".


Video: