I Denne Artikel:

Alle checks indeholder flere sæt af numre: Kontrolnummeret, Kontonummeret og Rutingsnummeret. Rutingsnummeret er unikt for hver bank, og det identificerer den institution, hvorfra checken stammer fra; Kontonummeret angiver den konto, hvorfra midlerne skal tegnes; Kontrolnummeret angiver, hvor mange checks der er skrevet fra den pågældende konto.

23539083

Læsning af et routingnummer på en check

Trin

Drej kontrollen højre side op.

Trin

Find de lange strenge af tal nederst i kontrollen.

Trin

Find sæt af tal, der er afskrevet af kolonner og lodrette bindestreger.

Trin

Tallene inde i disse mærker (normalt omkring otte eller ni tal) udgør rutingenummeret for den finansielle institution, der har den konto, hvorfra pengene vil blive tegnet.


Video: Ruby on Rails by Leila Hofer