I Denne Artikel:

Et lånets hovedstol er balancen på lånet. Når et selskab foretager en hovedstolpenge til at betale ned af saldoen på et lån, rapporterer det betalingsbeløbet på pengestrømsopgørelsen. Dette er adskilt fra den interesse, det kan betale på et lån. Hovedstolpeningen reducerer det kontant, et selskab besidder, men påvirker ikke dets overskud, da betalingen ikke er en del af driftsomkostningerne. Et selskab kan drage fordel af at foretage hovedstolpenge på sine lån, fordi betalingen reducerer sin gæld, hvilket reducerer renteudgifterne.

Trin

Find en virksomheds pengestrømsopgørelse i enten sine kvartalsvise kvartalsrapporter eller i sine 10-K årsrapporter. Du kan få disse rapporter fra investor relations-sektionen på en virksomheds hjemmeside eller fra US Securities and Exchange Commission's EDGAR online database.

Trin

Find afsnittet "Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter", som er det sidste afsnit i pengestrømsopgørelsen.

Trin

Se efter linjen indeholdende beskrivelsen "Tilbagebetaling på gæld" eller "Betaling af lånets hovedstol".

Trin

Identificer dollarbeløbet, angivet til højre for beskrivelsen. Et firma omslutter dette beløb inden for parentes for at vise, at beløbet reducerer sine kontanter. F.eks. Hvis et selskabs pengestrømsopgørelse viser "Betaling af låneansvarlig ($ 5.000)", betalt virksomheden $ 5.000 mod hovedstolens balance, hvilket betyder at det skylder $ 5.000 mindre end det før.


Video: