I Denne Artikel:

Et hold på en bankkonto opstår, når en bank modtager et gebyr fra et betalingskort eller check, der endnu ikke er udbetalt. Et hold på en konto kan skabe en forskel mellem kontoens tilgængelige saldo og den faktiske saldo. Kunderne vil have svært ved at få en bank til at fjerne et sådant hold, medmindre afgiften er unøjagtig eller blev lagt i fejl.

Trin

Find ud af din bank præcis, hvorfor holdet blev placeret på din konto og hvornår og hvor afgiften blev foretaget. Uden disse oplysninger kan det være umuligt at rette op på situationen.

Trin

Bekræft, at du har foretaget den afgift, der har forårsaget holdet. Din bank fjerner ofte en afgift, hvis dit betalingskort eller check er stjålet, så længe du kan overbevise banken om, at du ikke har afdraget.

Trin

Hold kan placeres på deponerede checks, indtil de kan verificeres. I denne situation fjernes holdet ikke, før kontrollen er ryddet

Trin

Afgifter, der fejlagtigt foretages af en forhandler, enten for dobbeltgebyrer eller unøjagtige beløb, er detailforhandlerens ansvar at rette op på. Hvis banken fortæller dig dette, så kontakt forhandleren og bede om erstatning.

Trin

Hvis en ukorrekt holde på din konto resulterede i overtrækningsgebyrer og andre kontobeløb, vil en bank ofte være villig til at fjerne disse gebyrer. Dette sker normalt kun, når banken har lavet fejlen.


Video: Exsecratus (min egen film)