I Denne Artikel:

En CVV, som står for kortverifikationsværdi, giver et sikkerhedsniveau, når du handler online eller via telefon og ikke fysisk til stede for at vise dit kort. Hvis din CVV er helt slidt - og du kan slet ikke læse det - Kontakt kortudstederen straks. Gør det samme, hvis du har mistanke om, at nogen kender både dit kreditkortkontonummer og dets CVV.

Udskift for din beskyttelse

Mens en kredit- eller betalingskortudsteder - med hvem du har et godt finansielt forhold - kan gøre en undtagelse og behandle en transaktion i gang, finansielle institutioner "ikke" erstatte "CVV'er. Disse tal er beregnet til at give sikkerhed for de specifikke kreditkortnumre, de er tildelt.

Din debit- eller kreditkortudsteder kan betragte dit kort beskadiget, hvis du ikke kan læse CVV'et ​​og udstede et nyt kort på din anmodning. Hvorvidt kortudstederen opkræver et kortgebyr, varierer mellem finansielle institutioner. Hvis dit kortnummer og CVV er blevet brugt til svigagtig aktivitet, vil din finansinstitution aflyse kortet og udstede dig en ny med både et nyt kontonummer og en ny CVV.


Video: