I Denne Artikel:

Netto nutidsværdi (almindeligvis benævnt "NPV") er et finansielt begreb, der måler værdien i dag (dvs. "nutidsværdien") af fremtidige aktiver og forpligtelser. Konceptet er afgørende på mange områder inden for erhvervsliv og privatøkonomi. Selvom det er muligt at beregne for hånd, er den nemmeste måde at finde netto nutidsværdi på at bruge en finansiel regnemaskine.

Sådan finder du NPV på Financial Calculator: financial

At finde NPV er nemt, når du bruger en finansiel regnemaskine.

Trin

Tryk på "FV" tasten på den finansielle regnemaskine.

Trin

Indtast den fremtidige værdi af det fremtidige aktiv eller ansvar. For eksempel, hvis du forsøger at beregne NPV af en $ 10.000 betaling, du modtager om et par år, skal du indtaste "10000" i den finansielle regnemaskine.

Trin

Tryk på "NPER" -tasten (mærket "N" -tasten på nogle økonomiske regnemaskiner).

Trin

Indtast tidsperioden for det fremtidige aktiv. For eksempel, hvis betalingen vil blive modtaget 10 år i fremtiden, indtast nummeret "10."

Trin

Tryk på "% i" -tasten (undertiden mærket som "I" -tasten på bestemte regnemaskiner) og indtast renteværdien.

Trin

Tryk på "NPV" -tasten. Dette vil straks finde nutidsværdien for det fremtidige aktiv eller ansvar baseret på de oplysninger, du indsendte.


Video: TI BA II Plus NPV Calculation