I Denne Artikel:

"I tillid til" er en måde at betegne en bankkonto som en uformel tillid med forvalteren, der forvalter pengene til modtageren. ITF-titelbetegnelsen er almindelig for forældre eller bedsteforældre at oprette opsparingskonti for mindreårige børn. Ved hjælp af ITF-betegnelsen kan fremskyndet processen hos en modtager hævde en besparelseskonto efter trustees eller ejerens død.

Trin

Gå til den bank, hvor ITF-kontoen er afholdt. Bed om at tale med en kontorepræsentant om at kræve penge tilbage i en ITF-konto.

Trin

Giv repræsentanten det bankbesparelseskontonummer, der findes på erklæringen, din identifikation samt dødsattest fra trustee, der er opført på kontoen.

Trin

Udfyld alle papirarbejde kræves af banken for at få pengene. Du kan åbne en ikke-ITF-konto hos banken eller tage kontanter eller en kasserer check for at deponere pengene i en anden institution.


Video: