I Denne Artikel:

De tre mest effektive måder at beregne værdien af, eller salgsprisen for en lejlighedsbygning er brutto leje multiplikator eller GRM; kapitaliseringen eller kappeprisen og sammenlignende salg eller comps. Både GRM- og cap-satsmetoderne er indkomstbaserede. GRM-metoden er hurtig, men ikke særlig præcis, da den ikke tager højde for udgifter eller ledige stillinger. Kapacitetsmetoden løser denne mangel. Comps har fordele og ulemper ved ikke at være så matematisk baseret.

Sådan beregnes værdien af ​​en lejlighed bygning: værdien

Denne bygning er meget dyrt.

Trin

Multiplicer den brutto potentielle husleje med brutto leje multiplikator for den pågældende bygningsklasse i dette område. Brutto leje multiplikator er det tal, der skyldes at dividere en bygges salgspris med sin brutto husleje.

Trin

Opdele netto driftsindtægter, eller NOI, med cap rate for den pågældende bygningsklasse i dette område. NOI er bruttoomsætningen minus driftsomkostningerne. Capsatsen er forholdet mellem en bygnings NOI og salgsprisen udtrykt i procent.

Trin

Brug sammenlignelige salg. Den pris, som folk betalte på lignende bygninger for nylig, kan hjælpe med at give dig en bedre ide om, hvad en lignende bygning er værd.


Video: Revealing the True Donald Trump: A Devastating Indictment of His Business & Life (2016)