I Denne Artikel:

Utility funktion er et økonomisk begreb, der beskriver, om en persons ønsker er tilfredse. Mens det teoretisk kun er et spørgsmål om tilføjelse, er virkeligheden, at definere tilfredshed i objektive termer er yderst vanskelig. Det kan faktisk være umuligt.

Sådan beregnes brugsfunktion: tilfredshed

Men hvis du vil fokusere på en del af en persons tilfredshed, kan du bruge hjælpefunktionen til at beregne, hvor godt deres nuværende livsstil opfylder denne definition af tilfredshed.

Ligningen er U = f (x1, x2,... xn)

Trin

Definer, hvilken del af en persons livsforsikring der skal defineres for denne øvelse. Så for eksempel, antage, at din tilfredshed er direkte relateret til, hvor mange kontorartikler du har.

Trin

Find dine X-værdier. Hvis nogen ejer en hæftemaskine, fire papirreamme, en bærbar computer og en kopimaskine, så vil hans anvendelsesformel være U = f (1,4,1,1)

Trin

Tilføj dine X værdier sammen. I dette tilfælde er brugsværdien 7 for vores emne.


Video: