I Denne Artikel:

Når du køber forsikringsdækning betalt med en årlig præmie, er din beskyttelse gældende i de næste 12 måneder. Forsikringsselskabet accepterer dog betaling for dækning, som den endnu ikke har opnået. Hvis du annullerer din politik, vil du modtage denne ubrugte del af din præmie tilbage. Ud fra et balancemæssigt perspektiv er uindfriede præmieindtægter på betalingstidspunktet både et likvide aktiv og en løbende forpligtelse. Efterhånden som dækningsperioden skrider frem, reduceres det uaflønnede præmiebeløb, indtil alle præmier ved afslutningen af ​​politikken er optjent.

Balance

Urevne præmier er forsikringsbrancheudgaven af ​​uoprettede eller udskudte indtægter.

Trin

Indsamle de oplysninger, der er nødvendige for at udføre beregningerne. Du skal bruge præmiebeløbet, længden af ​​politikken og perioderne med uaftjente præmier tilbage. For eksempel, brug en $ 1200 præmie over en 12 måneders periode, med fem måneder tilbage på politikken.

Trin

Opdele præmien med det samlede antal perioder i løbetid. Ved hjælp af eksemplet er præmien $ 1200 divideret med 12, hvilket giver et månedligt beløb på $ 100.

Trin

Multiplicer det månedlige beløb med de resterende perioder i politikken. I dette eksempel multipliceres $ 100 med de resterende fem måneder, for et ubeskåret præmiebeløb på $ 500.


Video: