I Denne Artikel:

Beregning af skatteindtægter er ikke svært, forudsat at du ved, hvilken skatteprocent der skal opkræves over for et skattegrundlag. Skattesatsen er den juridisk definerede procentdel, der skal opkræves i forhold til det juridisk definerede skattegrundlag. Skattebasis er den retligt definerede foranstaltning, hvorpå vurderingen eller bestemmelsen af ​​skattepligt er baseret. Det samlede skattebeløb, som regeringen opkræver for en bestemt afgift, betegnes som skatteindtægter. Enhver kan beregne skatteindtægter, forudsat at de har gjort det nødvendige forskning for at identificere den juridisk definerede skatteprocent, der skal anvendes på det juridisk definerede skattegrundlag.

Sådan beregnes skatteindtægter: skattegrundlag

Beregning af dine skatter behøver ikke være frustrerende.

Trin

Undersøg den skat, du analyserer. For eksempel er den nuværende salgs- og brugsafgift i staten New Jersey 7 procent. Denne skattesats er lovligt defineret under New Jersey lov nr. 54: 40B-1 til 14.

Trin

Undersøg det skattegrundlag, hvorpå afgiften anvendes. For eksempel omfatter den nuværende skattebase for varer, der er omfattet af New Jersey salgs- og brugsafgift, sådanne varer som detailsalg, husleje eller brug af materielle personlige ejendele eller digital ejendom.

Trin

Multiplicere den lovligt definerede skatteprocent ved hjælp af det relevante skattegrundlag. For eksempel, hvis du købte et motorkøretøj i staten New Jersey for $ 13.000, ville du ende med at betale et salg og bruge skat til staten på $ 910 ($ 13.000 X.07 = $ 910).

Trin

Tilføj hver skat betaling foretaget i den lovligt definerede skatteopkrævningsperiode for at nå frem til de samlede skatteindtægter. For eksempel samlede staten New Jersey i 2013 en samlet mængde på 8.235 mia. Dollars i omsætning og brug af skatteindtægter, som var ca. 30,5 procent af de 27 mia. Dollars, som staten har indsamlet fra alle skatter og gebyrer i samme periode.


Video: Bogføring og regnskab del 2 af 4 - Sådan gør du