I Denne Artikel:

Forsyningsfunktionen i økonomi bruges til at vise, hvor meget af et givet produkt der skal leveres, givet prisen på et bestemt gode. Det bruges sammen med det, der kaldes efterspørgselsfunktionen til at bestemme ligevægt prissætning for forskellige markeder.

Sådan beregnes en forsyningsfunktion for økonomi: prisen

Brug kraften i økonomi.

Trin

Bestem prisen på varer relateret til det produkt, hvis forsyningsfunktion du forsøger at beregne.

Trin

Find ud af, hvor mange leverandører eller producenter af det givne gode der er.

Trin

Bestem funktionen ud fra, hvordan de givne mængder vil påvirke udbuddet af et produkt. Dette vil være anderledes for et givet produkt. Det antages dog altid, at prisen på relaterede produkter og antallet af leverandører holdes konstant. For eksempel tage en imaginær økonomi, hvor mængden af ​​en god leveret er prisen, minus 1/5 prisen på relaterede varer plus antallet af leverandører. I dette tilfælde vil forsyningsfunktionen være "Qs = P - 1 / 5Prg-S".


Video: