I Denne Artikel:

Træk investeringsværdien i begyndelsen af ​​den angivne periode fra investeringsværdien i slutningen af ​​den angivne periode. Hvis du f.eks. Vil se afkastet på investeringsforeningen for det foregående år, og det var værd $ 22.000 i starten af ​​året og $ 25.000 ved årets udgang, ville du trække $ 22.000 fra $ 25.000 for at finde dig havde en fortjeneste på $ 3.000.

Trin

Opdele fortjeneste eller tab ved den oprindelige værdi af investeringen for at finde afkastet udtrykt som en decimal. Her vil du dele dit overskud på $ 3.000 med den oprindelige værdi på $ 22.000 for at få 0,1336.

Trin

Multiplicere afkastet udtrykt som en decimal med 100 for at finde afkastet udtrykt i procent. Hvis du gennemfører dette eksempel, vil du multiplicere 0.1364 med 100 for at få en 13,64 procent afkast.


Video: forventede afkast