I Denne Artikel:

Køretøjs ejendomsskat satser bestemmes på stat eller amt niveau afhængigt af de love, hvor du bor. Ejendomsskatten betales årligt og er en procentdel af din køretøjs rimelige markedsværdi, som bestemt af enten staten eller amtsafdelingen, der er ansvarlig for vurdering af køretøjsværdier. Både den procentvise sats, der bruges til at bestemme skatten og værdien af ​​dit køretøj, kan ændres hvert år.

Sådan beregner du ejendomsskatter på et køretøj: eller

Din amtrevisor kan bestemme dit køretøjs værdi til skattemæssige formål.

Trin

Besøg din stats afdeling for indtægtswebsted for at undersøge ejendomsskattelove i din stat. Her finder du oplysninger om statens ejendomsskat eller oplysninger om, hvordan du finder ejendomsskatten for ejendomsskatten i dit amt. Hvis der ikke er nogen statewide køretøjs ejendomsskat, skal du muligvis kontakte dit amtets revisor for at få din bils ejendomsskat.

Trin

Find ud af den rimelige markedsværdi for dit køretøj for indeværende år. Dit amt revisor kontor / amt skattekontor kan give dig sin vurdering af din bils værdi, som vil blive brugt til at bestemme din ejendomsskat.

Trin

Multiplicer skatteprocentprocenten med den vurderede værdi af dit køretøj. For eksempel, hvis dit køretøjs værdi er vurderet til $ 10.000, og ejendomsskatten er 5%, skal du blot formere 10.000 med 5% for at få $ 500, hvilket er hvad du skylder.


Video: Voxmeterpanelet