I Denne Artikel:

Beløbet på et selskabs tilgodehavender på balancen er det beløb, som kunderne skylder det for produkter og tjenesteydelser, de har købt hos virksomheden på kredit. For at matche en virksomheds udgifter til regnskabsperioden, hvor den tjener sine indtægter, skal en virksomhed estimere den del af kundefordringer, som kunderne ikke sandsynligvis vil betale, kaldet kvote for tvivlsomme konti. Nettotilgodehavender er størrelsen af ​​de tilgodehavender, som selskabet sandsynligvis vil indsamle fra sine kunder. Beregn dette beløb fra en virksomheds balance.

Trin

Find en virksomheds tilgodehavender, der er opført i den aktuelle aktiveringssektion i balancen. Antag for eksempel, at et firma har $ 500.000 i kundefordringer.

Trin

Find selskabets godtgørelse for tvivlsomme konti eller reserver for tvivlsomme konti, der er opført under kundefordringer i den nuværende aktiversafdeling i balancen. I eksemplet går ud fra, at selskabet har $ 30.000 i tillæg til tvivlsomme konti.

Trin

Subtract selskabets godtgørelse for tvivlsomme regnskaber fra sin tilgodehavendebalance til at beregne sine nettofordringer. I eksemplet trækker du $ 30.000 fra $ 500.000 for at få $ 470.000 i nettofordringer.


Video: