I Denne Artikel:

Udtrykket "implicit skat" refererer til penge lønmodtagere taber på grund af en statslig politik, selv om regeringen ikke kalder de tabte penge en skat. Den implicitte skattesats ændres ud fra individuelle indtjeninger og omkostninger, men du kan bruge en grundlæggende metode til at bestemme din sats.

skatter

En regeringspolitik, der koster dig penge, selv når der kaldes en reform, fungerer som en implicit skat.

Beregning af afgiften

Start med det beløb, der er underlagt skatten, typisk din indkomst i en given periode. For eksempel, antage det skattepligtige beløb refererer til en årlig indkomst på $ 27.000. Du har også brug for det beløb, du bruger til at opfylde regeringspolitikken. For eksempel bruger du $ 750 for at bringe bilens udstødningssystem i overensstemmelse med din bys nye emissionsregler. For at beregne den implicitte skattesats dividerer det samlede beløb, der er underlagt skatten, i det anvendte beløb. I dette eksempel er $ 27.000 opdelt i $ 750 cirka 0,028. Flyt de to decimaler til højre for at konvertere resultatet til en procentdel. Den implicitte skatteprocent er 2,8 procent for byudstedelsesbestemmelserne.


Video: John Searle: Our shared condition -- consciousness