I Denne Artikel:

Sådan beregnes timeledsammenslutning. At vide, hvordan man beregner timelønnede rente er nyttig ved vurdering af brugen af ​​kortfristede lån og andre finansielle muligheder. Når du har kendskab til værdien af ​​visse variabler, er det kun en funktion at foretage den korrekte beregning ved at sætte værdierne i en simpel formel.

Trin

Bestem værdien af ​​følgende beløb: Lånets indledende værdi, den timeforbundne rente og antallet af timer, der er gået siden sammensatte renter begyndte at tilfalde. Disse tre værdier svarer til henholdsvis variablene L, I og H.

Trin

Indsæt disse værdier i følgende formel: L gange (1 + i) ^ h = F. F repræsenterer det samlede beløb, der skylder på lånet, inklusive den sammensatte rente.

Trin

Løs formlen for F. Hvis du kun vil vide det beløb, der er påløbet uafhængigt af den oprindelige værdi af lånet, trækker du værdien af ​​L fra værdien af ​​F.


Video: