I Denne Artikel:

Finansiel gearing er en indikator for, hvor meget en virksomhed er afhængig af gæld for at kunne fungere. At vide, hvordan man beregner dette forhold, hjælper dig med at måle den økonomiske solvens i en virksomhed og se, hvor afhængig det er ved låntagning.

Trin

Beregn virksomhedens samlede gæld. Dette omfatter både kort- og langfristet gæld, herunder sådanne forpligtelser som pant og penge skyldige for ydelser udført.

Trin

Beregn den samlede egenkapital i selskabets aktionærer. For at finde dette multipliceres antallet af udestående aktier efter aktiekursen. Det samlede beløb repræsenterer aktiekapital.

Trin

Opdel den samlede gæld med den samlede egenkapital. Kvoten repræsenterer det finansielle gearingsforhold.

Trin

Hvis en virksomheds økonomiske gearingsgrad er større end to til en, kan det være et tegn på finansiel svaghed. Hvis virksomheden er for stærkt gearet, kan den være nær konkurs. Hvis det ikke kan opfylde sine nuværende forpligtelser, kan det heller ikke være i stand til at sikre ny kapital heller.


Video: Beregning og vurdering af nøgletal