I Denne Artikel:

Gældsforholdet anvendes til både enkeltpersoner og virksomheder og er et mål for, hvor let en låntager kan opfylde finansielle forpligtelser. For et selskab er forholdet lig med netto driftsindtægter divideret med gældsforpligtelser. For en person eller husstand er gældsserviceforholdet den netto disponible månedlige indkomst tilbage efter skat, leje og sådanne obligatoriske udgifter som undervisning divideret med minimum obligatoriske månedlige lånebetalinger. Jo højere forholdet er, jo mere komfortabelt kan låntageren gøre gældsbetalinger, og jo lavere er risikoen for misligholdelse. Mens forholdet långivere ønsker at se afhænger af forskellige faktorer, er et forhold på mindst 2 til 1 ønskeligt.

Ansøg om et lån

Din gældsservice forhold er en vigtig betragtning i lån ansøgninger.

Fordele og mangler

Gældsforholdet er let at regne og giver en hurtig vurdering af økonomiske forhold for både enkeltpersoner og virksomheder. Det giver også lånepersoner mulighed for at løbe scenarieanalyse ved at beregne, hvordan forholdet vil ændre sig for en bestemt mængde ny gældsgodkendelse. Imidlertid er forholdet vildledende, når indkomsten er meget variabel. En forfatter, der lige har fået en $ 20.000 forskud på en bog, vil modtage et godt gældsserviceforhold baseret på de seneste tal, selvom hun tjener næsten ingenting for de næste seks måneder. Et byggefirma kan kun have fået en stor sum for et færdigt projekt. Men hvis de næste tre måneder vil blive domineret af kontantudbetalinger, når man bygger en ny bro, er sidste kvartals gældsservice en ubrugelig metrisk.


Video: