I Denne Artikel:

Kostprisen ved egenkapitalen er størrelsen af ​​den kompensation, som en investor skal investere i en egenkapitalinvestering. Kostprisen på egenkapitalen er estimeret på flere måder, herunder kapitalpræmiemodellen (CAPM). Formlen til beregning af egenkapitalen ved hjælp af CAPM er den risikofrie rente plus beta gange markedsrisikopræmien. Beta sammenligner risikoen for aktivet til markedet, så det er en risiko for, at selv med diversificering ikke vil gå væk. Eksempelvis har et selskab en beta på 0,9, den risikofrie rente er 1 procent, og det forventede afkast på aktieinvesteringen er 4 procent.

Sådan beregnes omkostningerne ved egenkapital ved hjælp af CAPM: egenkapitalen

Beregning af omkostningerne ved egenkapital med CAPM.

Trin

Bestem markedsrisikopræmien. Markedsrisikopræmien svarer til det forventede afkast minus den risikofrie rente. Den risikofrie afkast er normalt USAs tre-måneders statsobligationsrente. I vores eksempel er 4 procent minus 1 procent lig med 3 procent.

Trin

Multiplicere markedsrisikopræmien med beta. I vores eksempel er 3 procent gange 0,9 lig med 0,027.

Trin

Tilføj den risikofrie sats til tallet beregnet i trin 2 for at bestemme omkostningerne ved egenkapitalen. I vores eksempel er 0,027 plus 0,01 lig med en omkostning på egenkapital på 0,037 eller 3,7 procent.


Video: