I Denne Artikel:

At placere en værdi på et køb af kommercielle ejendomme er nøglen til at gøre fremtidige overskud og undgå potentielle tab. Investorer har brug for en simpel, men nøjagtig måde at bestemme både den nuværende pris og det fremtidige indtjeningspotentiale for det ønskede erhvervsejendomskøb. Der er tre metoder, der, hvis de bruges sammen, vil give en pålidelig figur at tilbyde som enten en salgspris eller en købspris.

Sådan beregner du Kommercielle ejendomsværdier og pencil og målebånd og lineal

Sådan beregnes kommercielle ejendomsværdier

Trin

Sammenlign de seneste salgspriser for tilsvarende bygninger i samme område. Dette er den direkte sammenligningstilgang. Tidligere var sammenligningssalget det eneste domæne af appraisører. I dag er disse oplysninger nemme at finde takket være den seneste popularitet af hjemmesider til sammenligning af egenskaber (se Ressourcer). Oplysninger om disse hjemmesider er hentet fra en række kilder, herunder amtets offentlige poster og fortegnelser over tidligere salg. Disse tal skal ses som skøn. Ejendomsværdier kan ændre sig på grund af renoveringer, kvarterforhold og den tid det tager at opdatere offentlige poster.

Trin

Brug metoden Cost Approach til at give både køber og sælger en ide om en ejendoms værdi baseret på udskiftningsomkostningerne for eventuelle jordforbedringer. Sådanne forbedringer omfatter bygninger, landskabspleje og parkeringspladser. Brug kun denne metode sammen med andre evalueringsmetoder. Købere og sælgere, der kun bruger denne metode, vil få potentielle unøjagtigheder baseret på tilstanden af ​​bygningerne og det omkringliggende land.

Trin

Brug Gross Rent Multiplikator. Det er et mere præcist og nyttigt værktøj til bestemmelse af kommercielle ejendomsværdier. Oplysninger, der er nødvendige for at udføre denne beregning, inkluderer den årlige brutto husleje multipliceret med det antal år, som køberen mener, at det vil tage for at betale for køb. I matematiske termer er formlen som følger: Værdi = Brutto lejeindtægt x Brutto lejemultiplikator. For eksempel vil en ejendom, der genererer $ 100.000 i brutto huslejeindtægt hvert år, multipliceret med en holdingsperiode på 10 år, placere ejendommens værdi på $ 1 mio. Brug af denne metode er ikke særlig god for ledige lejligheder og / eller kontorer på grund af den tid det tager at finde nye lejere. Investorer bør bygge i mindst en 5% ledig faktor i deres beregninger.

Trin

Inkluder Cap Rate-metoden for at bestemme værdien. Udtrykt i procent beregnes denne metode ved at tage netto driftsindtægter og opdele det i ejendomsprisen. Netto driftsindtægter (NOI) er samlet indkomst minus ledige stillinger og omkostninger. For eksempel, hvis NOI af en ejendom er $ 50.000 om året og sammenlignelige cap satser er 5%, kan ejendommen værdiansættes til $ 1 million.


Video: