I Denne Artikel:

Mens forbrugerprisindekset er den mest almindeligt anvendte inflationsforanstaltning, giver BNP-deflatoren et mere omfattende mål for prisændringer i økonomien. KPI er baseret på en markedskurve på ca. 400 varer og tjenesteydelser købt af den typiske forbruger. BNP-deflatoren måler prisændringer i økonomien som helhed, herunder erhvervsinvesteringer, offentlige udgifter og nettoeksport (eksport minus import).

Bruttonationalprodukt

BNP-deflatoren målt økonomisk aktivitet i hele økonomien.

Beregning af inflationen

Tallene, der udgør BNP-deflatoren, udarbejdes af Bureau of Labor Statistics og beregnes kvartalsvis. BNP-deflatoren defineres som det nominelle BNP divideret med det reale BNP multipliceret med 100. Det nominelle BNP er værdien af ​​den økonomiske aktivitet målt i de nuværende dollars - dollar i den periode, der måles. Det reale BNP omfatter samme økonomiske aktivitet, men bruger priserne fra et basisår. BNP-deflatoren i basisåret er 100. Hvis priserne stiger - og de normalt er - så vil BNP-deflatoren være over 100 i de efterfølgende år, hvilket viser, hvor meget priserne er steget fra basisåret. Hvis BNP-deflatoren stiger fra 100 til 105 året efter, steg priserne med 5 procent. Hvis det stiger til 108 det næste år, steg priserne 2,8 procent andet år - (108-105) / 105.


Video: