I Denne Artikel:

Obligationer udstedt med fuld tro og kredit for staten Texas er høje kvalitet kommunale obligationer fritaget for føderale skat. Texas kommunale obligationer anses for at være blandt de højest ratede obligationer i USA på grund af høje kontanter til gældsforhold, gode udsigter for fremtidige indtægter og et moderat beløb af udestående gæld. Køb Texas kommunale obligationer er forholdsvis let gennem fonde eller direkte køb fra en mægler.

Sådan køber du Texas State & Municipal Obligationer: Texas

Forskningsmånedskreditter før køb.

Baggrund

Texas er en højkvalitets låntager på de kommunale obligationsmarkeder. Texas kombinerer et højt niveau af teknologisk udvikling, landbrugsproduktion, mineralformue og et voksende skattegrundlag med sund økonomisk praksis. Vigtigt blandt sine finansielle kontroller er Texas Bond Review Board, som har beføjelse til at gennemgå den finansielle plan for enhver kommuneobligationsudsteder i staten. Alle offentligt udstedte lån har en kreditvurdering fra mindst et større kreditvurderingsbureau. Bedømmelser kan og ændrer sig over tid.

Modenhed Struktur

Kommunale obligationer udstedes i henhold til projektets formål og forventede levetid. Bygningsobligationer skal således udstedes for at falde sammen med gældsbetjeningen eller renter og hovedstoler, der er nødvendige for at betale boliglånet, før bygningen har brug for større reparation eller restaurering. Obligationsbeløb hævet til udstyr og maskiner skal tilbagebetales i en meget kortere tidsramme sammenfaldende med deres anvendelighed. Som følge heraf kan der findes obligationer for næsten enhver løbetid.

Texas statsobligationer

Texas bruger flere kanaler til udstedelse af obligationer. Ikke alle obligationer bærer den fulde tro og kredit for staten Texas. Obligationer kan udstedes til statslige formål, men skal tilbagebetales fra specifikke indtægtskilder såsom moms, brugsafgifter på el-, vand- og kloaksystemer eller fra ejendomsskatter. Investorer skal undersøge den specifikke kreditvurdering af den pågældende obligation. Du må ikke antage, at en obligation udstedt i Texas vil bære den fulde tro eller "generelle forpligtelse" etiket af en statsgaranti.

Køb fra en mægler

At købe en Texas kommunal obligation kræver, at investoren anvender en vidende mægler, der kan forklare den relative værdi af en obligation over en anden. Enhver diskussion skal indeholde en forklaring på kreditten, summen af ​​kuponindkomst, opkaldet eller tidlige indløsningsfunktionen og eventuelle andre ekstraordinære indløsningsfunktioner. Mægleransvar udvides til at forstå kundernes præferencer med hensyn til diversificering, løbetid og kreditrisiko. Mæglere arbejder på kommission.

Texas Bond Funds

Texas obligationsfonde drives primært af fonde. Texas obligationsfonde tilbyder professionel ledelse og øjeblikkelig diversificering blandt en bred vifte af kommunale obligationer og kortfristede kreditforpligtelser. Obligationsfonde eksisterer for flere brede modenhedsklasser såsom korte, mellemliggende og langsigtede Texas-midler. Fondsbidrag opkræver et årligt gebyr for ledelse og omkostninger. Nogle midler opkræver et gebyr på forhånd, kaldet en belastning.


Video: How to define your state of residency for Cruisers or Full time RV'ers