I Denne Artikel:

Udsigelse i Californien opnås gennem en juridisk proces kaldet ulovlig tilbageholdenhed. Selv om resultatet af en ulovlig tilbageholdelses sag kan appelleres, kan appelter være juridisk komplekse, og de kræver typisk en advokats hjælp. At appellere en udsættelse i Californien, skal du indgive en meddelelse om klagen med nederst domstol og en appelkendelse med Court of Appeal.

Sådan appellerer du en udsættelse i Californien: udsættelse

Udsigelse i Californien opnås gennem en juridisk proces kaldet ulovlig tilbageholdenhed.

Trin

Indsend en klageadgang. Inden for 90 dage efter at dommeren har truffet afgørelse i din ulovlige tilbageholdelsessag eller inden for 30 dage efter modtagelsen af ​​en kopi af dommen (hvilken som helst tidligere), skal du indsende en klageadgang. Hvis sagen er for mindre end $ 25.000, brug formular APP-102. Hvis sagen er for mere end $ 25.000, skal du bruge Form APP-002, og fristen for at indgive meddelelsen forlænges.

Trin

Serveringsproces. Når du har indgivet klageadgangen, skal du udlevere meddelelsen til den anden part i tilfælde af, at det var en domstolsopkald. Det indebærer typisk at ansætte en privat proces-server.

Trin

Udpege rekord. Inden for 10 dage efter indgivelse af dit klagepunkt, skal du også fortælle retten hvilke dokumenter og optegnelser (som domstolsafskrifter) fra den sag, du vil medtage i klagen. Dette gøres ved hjælp af en bekendtgørelsesbetegnelse på appelformular, der er tilgængelig fra retten.

Trin

Flyt for et ophold med håndhævelse eller lindring fra fortabelse. Hvis du var lejer i udsættelsessagen og du mistede, kunne du blive beordret til at forlade lokalerne. Men du kan muligvis forblive sat i afventning af appellen, hvis du vil lide en overbevisende trængsel, hvis du er tvunget til at flytte. Hvis det er situationen, skal du fremsætte et forslag i retten, der er indtrådt i dommen, anmode om et ophold for fuldbyrdelse eller fritagelse for fortabelse, og angiv dine grunde.

Trin

Indsend en appelskrift i Court of Appeal. Appellen selv vil blive besluttet i California Court of Appeal for dit lokale distrikt. Efter reglerne for appelproceduren for retten skal du indsende en rettidig kort med angivelse af årsagen til din appel. Modstanderen vil indsende et svarbrev, og du kan blive opfordret til at afgive et mundtligt argument, der støtter din sag.


Video: Calling All Cars: Highlights of 1934 / San Quentin Prison Break / Dr. Nitro