I Denne Artikel:

Mænd og koner, der ejer ejendomme og andre aktiver, etablerer ofte en levende tillid. En tillid undgår probat, beskytter aktiver og sikrer, at modtagere modtager aktiverne i overensstemmelse med ønsker fra ejerne, kaldet grantors. Ved den sidste grantors død bliver fortrydelsen uigenkaldelig. Fast ejendom skal vurderes, fordi ejendommen bliver markeret op eller ned til den rimelige markedsværdi ved slutbrugerens død.

Nyt hjem med solpaneler

Bredt skud af et moderne hus med en stor gård

Vurdering er påkrævet

Internal Revenue Service kræver en vurdering af fast ejendom efter den endelige grantors død af to grunde: At bestemme værdien af ​​ejendommen og fastlægge grundlaget for ejendommen i trust. Såfremt ejendomsværdien overstiger det i øjeblikket fastsatte fritagelsesbeløb, er værdien over fritagelsen underlagt fast ejendom. Selvom ejendomsværdien falder til eller under fritagelsesbeløbet, fastlægger en vurdering ejendommens grundlag for modtagerne. En evaluering tjener flere formål: Det tilføjer den samlede tillidsværdi til beregning af udlodninger til modtagerne, for at bestemme gevinster eller tab ved salg af ejendomme inden for tilliden og for udlejningsejendomme at omregne basis for afskrivninger som fradrag fra tillægslejeindtægter.

Vurdering Timing Problemer

Forvalteren kan vælge en af ​​to vurderingsdatoer: Den endelige donor dødsdato eller seks måneder efter døden kaldte den alternative værdiansættelsesdato. IRS fastsætter ingen dato for afslutning af vurderingen, og timingen skal fastlægges for at udnytte et stigende eller faldende marked og maksimere eventuelle skattefordele. F.eks. Hvis ejendommen er underlagt den høje skattesats, der kan være over halvdelen af ​​ejendomsværdien, kan en vurdering være tidsbegrænset for at fastslå den laveste markedsværdi, der er mulig for at reducere ejendomsskatten. En vurdering skal udfyldes, inden ejendomsskatten kan beregnes og arkiveres. Selvangivelsen skyldes ni måneder efter den afdøde død.

Bedømmelse for tillidsgrundlag

For at fastlægge ejendomsværdien i en trust, vil kurator måske ønske at vurdere vurderingen for at anerkende den højest mulige værdi. Hvis forvalteren sælger ejendommen inden for tilliden eller distribuerer den til modtagerne at sælge senere, reducerer et højere grundlag kapitalgevinstskatten, hvis den sælger til mere end den vurderede værdi. For udlejningsejendomme øger en højere værdi afskrivningsudgiften mod lejeindtægter.

High Value Estate Issues

For værdifulde ejendomme kan både ejendomsskatten og kapitalgevinstskatten være faktorer ved fastsættelsen af ​​tidspunktet for vurdering og vurdering af vurderingen. En kvalificeret skattekonsulent kan hjælpe med at beregne skattekonsekvenserne for den maksimale ydelse.

Retrospektiv vurdering

En vurdering, der ligger tæt på den sidste grantors dødsdato, er den mest præcise. En kvalificeret professionel appraiser kan dog undersøge historiske poster til at foretage en retrospektiv vurdering selv år efter dødsdagen. Ejendomsskattelettelser har en høj grad af revision fra Internal Revenue Service. Hvis IRS udfordrer ejendommens værdiansættelse, har en vurdering nær dødsdagen mere troværdighed end en lavet meget senere.


Video: