I Denne Artikel:

Et løn- og indtægtstegning fra Internal Revenue Service dokumenterer din indtjening ved hjælp af oplysninger fra W-2, 1099 og 1098-formularer. Dette er en praktisk mulighed, når du vil fremlægge bevis for indkomst uden at indeholde alle de øvrige oplysninger, der vedrører en selvangivelse. Løn og indtægtsafskrifter er tilgængelige i de sidste 10 år. Det seneste års udskrift er muligvis ikke tilgængelig til juli det følgende år.

Par i køkken med laptop smilende

Et par kigger gennem deres computer.

Indsendelse af form 4506-T

IRS sender gratis løn- og indkomstafskrifter, når du anmoder om det ved at indsende formular 4506-T, "Request for Transcript of Tax Return", enten online eller via mail. Blanketten er tilgængelig på IRS hjemmeside. Du skal angive dine nuværende og tidligere postadresser og dit Social Security nummer. Hvis du sender løn- og indtægtstegningen direkte til en tredjepart, skal du medtage den pågældende parts postadresse. Du kan bestille udskrifter i op til fire år ad gangen. Afkrydsningsfelt 8 på 4506-T for at vælge løn- og skatteudskriften. Hvis du sender din forespørgsel, skal du underskrive formularen og sende den til adressen angivet i vejledningen til 4506-T.


Video: