I Denne Artikel:

Normalt er dagsværdien den aktuelle pris, for hvilken et aktiv kunne sælges på det åbne marked. Bogværdi repræsenterer normalt den faktiske pris, som ejeren betalte for aktivet. De to priser kan eller måske ikke matche, afhængigt af typen af ​​aktiv. Forskellen mellem bogført værdi og dagsværdi er en potentiel gevinst eller tab. Der er ingen måde at vide, hvad du vil have, indtil du sælger aktivet.

Blank til salg tegn

x

Bogførte værdi

Den bogførte værdi af et aktiv svarer til den pris, du betalte minus værdiforringelse af aktivet. Bogværdien bliver enten den samme eller falder.

Dagsværdi

Den nuværende pris på det åbne marked stiger og falder afhængigt af flere faktorer, der ikke har noget at gøre med den bogførte værdi af dit aktiv. Det kan stige eller falde, efter at du har købt aktivet.

Andre overvejelser

Dagsværdi bruges til at beregne udskiftningsomkostninger. Bogværdi anvendes ikke ved udskiftning af aktiver eller beregning af forsikringsbehovet på dine nuværende aktiver, da udskiftning af et aktiv indebærer køb af det til markedspris. Dagsværdien indikerer, om dit aktiv er prissat for højt eller for lavt.


Video: