I Denne Artikel:

Renteswaps er en finansiel mekanisme, der bruges af investorer til at styre risiko og spekulere på fremtidige markedsresultater. I en renteswap forpligter en investorgruppe sig til at betale en fast rente på en investering til en anden til gengæld for en variabel rente på samme beløb. Dette gør det muligt for spekulanter at hjælpe andre investorer med at størkne deres investeringer.

Ulemperne af renteswaps: flydende rente

Renteswaps er et finansielt værktøj, der anvendes af store investorer.

Prisstigninger for efterforskere

Fordi afkastet af investeringer med flydende renter svinger med markedet, er de sværere at styre end fastrenteinvesteringer. Pengeforvaltere bytter ofte flydende satser for faste renter i en rate swap for at låse i en sats og tillade planlægning. Hvis den flydende rente stiger efter betingelserne i renteswapen, forhandles, mister den oprindelige rentestrøm ejer den øgede renteindtægt fra øgede satser, men kun i forskellen mellem den aftalte kurs med den anden part i swap og den flydende. For eksempel, hvis en renteswap forhandles med 6,7 procent rente, og den flydende rente stiger til 6,9 procent, opkræver den oprindelige investor ikke renter for 0,2 procentforskellen i satser.

Rate Drops for Spekulanter

Spekulative investorer handler forudsigeligheden og sikkerheden for faste renteindtægtsstrømme for volatiliteten af ​​flydende rater, der forudsiger renteniveauet, vil stige, hvilket gør den flydende rente mere lukrativ og investeringen mere værd end den oprindelige udbetaling. Hvis den flydende rente falder, falder værdien af ​​spekulantens investering, og investor taber penge. For eksempel handler en $ 1.000 ved 6,5 procent renteindtægtsstrøm (værd $ 65 årligt) for en $ 1.000 flydende rente strøm, der falder til 6 procent (værd $ 60 årligt), hvilket resulterer i et nettotab på $ 5 årligt for spekulanten.

Valutakursudsving

Mere komplicerede former for rate swap mekanismer handelsværdi i to valutaer eller en kombination af renter og valutaer. Disse strategier udgør de samme risici for efterforskere og spekulanter - enten at miste om yderligere indtægter, når værdien af ​​en valuta stiger eller taber penge, når den falder. Kombinationen af ​​valutaveksling og renteforudsigelse gør internationale valutaswaps et kompliceret forslag.


Video: