I Denne Artikel:

Det er ikke ualmindeligt, at egenkapitalen og nettoværdien anvendes sammenhængende på ureviderede balancer af mindre virksomheder. Imidlertid er nettoværdi en mere generel betegnelse, som også kan bruges til at beskrive individets personlige rigdom. Også partnerskabsregnskaber er mere tilbøjelige til at bruge udtrykket "nettoværdi" end virksomheder.

Aktiekort og en sølvpenne

Egenkapital og nettoværdi omtales undertiden som indre værdi og egenkapital.

Forståelse af egenkapitalen

Egenkapitalen fremgår af selskabets balance - en finansieringsoversigt, der opsummerer virksomhedens finansielle stilling pr. Givne dato, typisk slutningen af ​​et skattekvartal eller år. Egenkapitalen og nettoværdien begge kan beregnes ved at trække et selskabs samlede forpligtelser fra dets samlede aktiver.

Egenkapitalen beregnes også ved at tegne summen af ​​den nominelle værdi af de udstedte og udstedte udstedte aktier og udestående, yderligere indbetalt kapital og beholdning. Yderligere indbetalt kapital henviser til provenuet fra en aktieemission ud over aktiens nominelle værdi, hvilket er et vilkårligt angivet tal med ringe betydning. Bevaret indtjening er lig med den akkumulerede nettoindtægt, som et selskab har opnået gennem sin driftshistorik, med fradrag af eventuelle udbetalinger til udbytte til aktionærer.


Video: